โหลดโลโก้ธนาคาร

Apr 21

โหลดโลโก้ธนาคาร

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

[ 27 พ.ค. 2558 ] ชื่อบัญชีธนาคารที่ WonDD เปิดให้บริการ


โหลดโลโก้ธนาคาร

เนื้อหาหรือข้อความที่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีการนำมาใช้เสนอ หรือปล่อยโหลดโดยมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเนื้อหานี้เป็นมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมศึกษาวิดีโอ โหลดโลโก้ธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

อ่านเกี่ยวกับ โหลดโลโก้ธนาคาร

1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

2 วิธี ในการสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

1. สมัครรับบริการได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์

บริษัทขอให้ท่านสมาชิกชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามวิธีที่ท่านใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งว่าจะมีการตัดบัญชีผ่านธนาคารในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่าน

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*

ในแต่ละเดือน ท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคาร และมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายไปที่ธนาคารที่ร่วมรายการข้างต้น

แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร (Express Settlement Service Form: ภาษาไทย) (PDF: 684 KB / 1 pages)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Arcobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

* บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

Source: https://www.wondd.com/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โหลดโลโก้ธนาคาร

โหลดโลโก้ธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิดีโอ โหลดโลโก้ธนาคารค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

[ 27 พ.ค. 2558 ] E-Mail ที่ทาง WonDD ใช้ติดต่อกับสมาชิก

6. ธนาคารแห่งประเทศจีนสามารถเรียกคืนสิทธิในการเชื่อมต่อลิงค์กับเว็บไซต์นี้คืนจากผู้เชื่อมต่อได้[ 24 ก.พ. 2560 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ IOS เป็น 1.5.0

[ 20 ก.พ. 2560 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android 1.5.0

[ 6 ก.พ. 2560 ] แจ้งปิดระบบชั่วคราว วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 08.00 น.

[ 27 ม.ค. 2560 ] เพิ่มบัญชี พร้อมเพย์

[ 15 ม.ค. 2560 ] เพิ่มระยะเวลาการยกเลิกการเติมเงิน 12call และ Happy

[ 15 ม.ค. 2560 ] ฟรีค่าธรรมเนียม โอนเงินผ่าน True Wallet

[ 7 ม.ค. 2560 ] เพิ่ม บัญชีธนาคาร และ หมายเลข True Wallet ในการโอนเงินเข้าระบบ

[ 2 ธ.ค. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android 1.4.2 และ IOS 1.4.2

[ 5 พ.ย. 2559 ] แจ้งปิดระบบ วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 24.00 น.

[ 27 ต.ค. 2559 ] ประกาศ : เรื่องบัญชีธนาคารของบริษัท

[ 25 ต.ค. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android 1.4.0 และ IOS 1.4.0

[ 3 ก.ย. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android 1.3.2 และ IOS 1.2.1

[ 27 ก.ค. 2559 ] เพิ่มส่วนลด My by Cat เป็น 2.5 !!!!

[ 23 ก.ค. 2559 ] การไฟฟ้า และ ประปา เกินกำหนด เปิดให้บริการตามปกติ

[ 13 ก.ค. 2559 ] งดรับฝากชำระบิลการไฟฟ้า และประปาเกินกำหนด

[ 20 มิ.ย. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android เป็นเวอร์ชั่น 1.3.1

[ 5 มิ.ย. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ IOS เป็นเวอร์ชั่น 1.1.5

[ 30 พ.ค. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android เป็นเวอร์ชั่น 1.3.0

[ 17 พ.ย. 2558 ] แจ้งปิดระบบ วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.- 24.00 น.

[ 22 เม.ย. 2559 ] เริ่มแล้ววันนี้ แอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ iOS

[ 14 เม.ย. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android เป็นเวอร์ชั่น 1.1.3

[ 4 เม.ย. 2559 ] อัพเดทแอพพลิเคชั่น WonDD บนระบบ android เป็นเวอร์ชั่น 1.1.0

[ 24 ต.ค. 2558 ] อนุมัติการแจ้งโอนเงินอัตโนมัติ

[ 27 พ.ค. 2558 ] โปรดรักษารหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ

[ 27 พ.ค. 2558 ] E-Mail ที่ทาง WonDD ใช้ติดต่อกับสมาชิก

[ 27 พ.ค. 2558 ] ชื่อบัญชีธนาคารที่ WonDD เปิดให้บริการ

Source: https://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/payyourbill.shtml