จดทะเบียนผู้ส่งออก

Apr 05

จดทะเบียนผู้ส่งออก

****  ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัทในสำเนาเอกสารด้วย

ทั้งหมดก็คือ 15 ขั้นตอน การเริ่มต้นสำหรับ เล่น Forex ให้ได้เงิน อย่างคร่าวๆ โดยรายละเอียดลึกๆก็อาจแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียงการแนะแนวทางสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเทรด Forex เท่านั้น ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะบอกว่า ถ้าทำตามทั้ง 15 ข้อนี้ได้ คุณก็จะรู้เองว่า การเล่น Forex ให้ได้เงิน เค้าทำกันอย่างไร สวัสดี


จดทะเบียนผู้ส่งออก

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

อ่านเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

      โดยทั่วไปแล้วหนังสือรับรองการใช้สิทธิพิเศษมีทั้งหมด 8 ชนิดด้วยกัน  แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง  หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบเอ เพียงชนิดเดียว 

        หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ เอ  (Certificate of Origin Form A)  เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ใช้สิทธิพิเศษ GSP (Generalized System of Preference) 

         การขอขึ้นทะเบียน Form A  มิใช่ผู้ส่งสินค้าทุกรายจะส่งได้แต่จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตามระเบียบกำหนดไว้  ดังนี้

1.  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

2.  โรงงานผู้ผลิตสินค้าชนิดที่ส่งออก

3.  ผู้ส่งออกทั่วไป

4.  ตัวแทนรับส่งสินค้า

         ผู้ส่งออกที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซึ่งสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าระหว่างประเทศ  หรือเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ไม่ต้องยื่นคำขอทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง Form A

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน Form A ได้ที่ไหนบ้าง ????

     การยื่นขอขึ้นทะเบียน Form A จะต้องยื่นที่ สำนักงานบริหารการค้าต่างประเทศ หรือที่สนง.การค้าต่างประเทศในภูมิภาค 6 แห่ง  คือ เชียงใหม่, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ชลบุรี, สระแก้ว, หนองคาย  และเชียงราย  โดยการขึ้นทะเบียน Form A จะมีอายุการขึ้นทะเบียน 1 ปี นับจากวันที่ขึ้นทะเบียน  ดังนั้นผู้ส่งออกจะต้องทำการต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนหมดอายุ 1 เดือน

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ????

- แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอ Form A

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ รง.4) (กรณีเป็นโรงงานผู้ผลิต)

- เอกสารอื่นตามที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร  (จะเรียกเฉพาะรายที่จำเป็น)

****  ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัทในสำเนาเอกสารด้วย

Source: http://www.forexheng.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99-forex-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E2%80%93-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก- เอกสารอื่นตามที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นสมควร  (จะเรียกเฉพาะรายที่จำเป็น)

15.หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้ย้อนกลับไปสำรวจตัวเองในรายละเอียดแต่ละหัวข้อที่ผ่านมา

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)บทความนี้เป็นเสมือนการตอบคำถามของเพื่อนๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งพยายามเหลือเกินที่จะส่งอีเมล์มาหาผม กับคำถามที่เหมือนกันอย่างกับนัดมาเลย “เล่น forex ให้ได้เงิน จะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ” การที่ผมจะตอบคำถามนี้ มันก็ไม่ได้มีความยากหรือหนักใจอะไรมากนัก แต่ออกแนวกังวลมากกว่า ถ้าบอกไปแล้วพวกคุณจะทำได้ไหม ถ้าทำได้ผมก็จะเสมอตัวไป แต่ถ้าทำไม่ได้ผมจะโดนด่าไหมหนอ เอาอย่างนี้ละกัน ผมจะบอกถึงวิธีการเริ่มต้น เล่น Forex ให้ได้เงิน ใน 15 ขั้นตอน ตามแบบฉบับของผม ดังนี้

1.เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของตลาด Forex

2.ศึกษาและจดจำสัญลักษณ์คู่สกุลเงิน (Forex Symbols) ที่ใช้ในการเทรดให้ได้ เช่น EUR/USD , GBP/USD , JPY/USD เป็นต้น

3.เรียนรู้และทำความเข้าใจในทุกคำสั่งสำหรับการเปิดออเดอร์ในตลาด Forex อย่างลึกซึ้ง เช่น Buy, Short, Stop Loss, Pending Orders, Limit Orders, Stop Orders เป็นต้น

4.เรียนรู้และทำความเข้าใจในช่วงเวลาทำการของตลาด Forex (Forex Market Hours)

5.เฝ้าเรียนรู้และติดตามข่าวสาร เพื่อให้รู้ว่าข่าวสารใด มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับคู่สกุลเงินที่เรากำลังเทรด Forex อยู่ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ Forexfactory.com

6.ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Forex Technical Analysis) สำหรับตลาด Forex ในระดับเบื้องต้นจนไปถึงระดับปานกลาง

7.ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเงินทุนในบัญชีเทรด (Forex Money Management)

8.ศึกษาเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนสำหรับตลาด Forex (Psychology Of Forex)

9.สร้างระบบเทรดในแบบของตัวเอง(Forex Trading Systems) โดยนำความรู้ตามแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาผนวกเข้ากับวิธีการบริหารจัดการเงินทุนในบัญชีเทรด Forex

10.ศึกษาวิธีการเลือก Forex โบรกเกอร์ ที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการให้บริการเปิดบัญชีฝึกเทรด (Demo Account)

11.เลือกคู่สกุลเงินที่จะเทรด Forex มาสัก 2 ถึง 3 คู่

12.นำระบบเทรด Forex ที่สร้างขึ้นตามข้อ 9 ใช้ทดลองเทรด Forex กับบัญชีฝึกเทรด อย่างน้อย 3 เดือน ในคู่สกุลเงินที่ได้เลือกมาแล้วตามข้อ 11

13.จดทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกเทรด Forex เช่น เข้าซื้อเพราะอะไร ขายเพราะอะไร ช่วงข่าวอย่างนี้กราฟมีลักษณะอย่างไร และที่ขาดไม่ได้อารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร เป็นต้น

14.นำข้อมูลที่ได้จากการฝึกเทรดในระยะเวลา 3 เดือน มาทำการวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือแก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

15.หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้ย้อนกลับไปสำรวจตัวเองในรายละเอียดแต่ละหัวข้อที่ผ่านมา

ทั้งหมดก็คือ 15 ขั้นตอน การเริ่มต้นสำหรับ เล่น Forex ให้ได้เงิน อย่างคร่าวๆ โดยรายละเอียดลึกๆก็อาจแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียงการแนะแนวทางสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเทรด Forex เท่านั้น ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะบอกว่า ถ้าทำตามทั้ง 15 ข้อนี้ได้ คุณก็จะรู้เองว่า การเล่น Forex ให้ได้เงิน เค้าทำกันอย่างไร สวัสดี

Source: http://www.jmachatyai.com/modules/news/index.php?mode=detail&id=30