ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

Apr 05

ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

***************************************

Ø กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า  มาตรฐานสินค้า  กฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์และ


ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

4. มีความสะดวกสบาย ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นวิดีโอ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

นำเข้า ส่งออกกล้วย โลจิสติกส์ รุ่น8

อ่านเกี่ยวกับ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

 รู้จัก “Open Trade Gate” ตัวช่วยขยายธุรกิจสู่สวีเดน

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

            ธุรกิจสัญชาติสวีเดนประสบความสำเร็จไม่น้อยในการเข้ามาบุกตลาดในไทย ธุรกิจเด่นคงไม่พ้น อิเกีย หรือ ไอเคีย บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์สไตล์แสกนดิเนเวียนแบบ D.I.Y. ที่ขายดิบขายดีไปทั่วโลก เศรษฐกิจสวีเดนพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แต่รู้หรือไม่ว่า 1 ใน 3 ของสินค้าที่สวีเดนส่งออกก็ผลิตจากวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ฟังอย่างนี้แล้ว ธุรกิจไทยน่าจะเข้าไปบุกตลาดสวีเดนได้ แต่จะเริ่มอย่างไร 

            ตัวช่วยสำคัญที่ต้องรู้จักเมื่อคิดจะไปบุกตลาดสวีเดนคือหน่วยงานที่เรียกว่า Open Trade Gate รัฐบาลสวีเดนมีนโยบายสนับสนุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการนำเข้าและส่งออก จึงได้จัดตั้ง Open Trade Gate ขึ้นเมื่อปี 2548 Open Trade Gate อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่สนใจขยายธุรกิจไปยังสวีเดน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนา ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opentradegate.se  หรือติดต่อ Open Trade Gate ได้ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@opentradegate.se

ในแต่ละปี Open Trade Gate จะจัดสัมมนาเรื่องโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังสวีเดนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทย ได้ยินแว่ว ๆ ว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 นี้ Open Trade Gate จะจับมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาเรื่อง การส่งออกอาหารออร์แกนิคจากไทยไปยังสวีเดน ท่านใดสนใจ ลองสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอล์กโฮล์ม สนับสนุนให้ธุรกิจไทยพิจารณาขยายธุรกิจไปสวีเดนเพราะว่า หนึ่ง สวีเดนมั่นคง เจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอียู รวมถึงประเทศอาเซียน สอง สวีเดนมั่งคั่ง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ต่อหัวสูงถึง 260,000 โครนาสวีเดน หรือประมาณ 1.04 ล้านบาท สาม รัฐบาลสวีเดนเปิดกว้างและยินดีให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติที่สนใจส่งออกไปยังสวีเดนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และ สี่ เมื่อส่งออกไปยังสวีเดนได้ ก็ง่ายต่อการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในอียู เพราะอียูมีนโยบายไม่มีเส้นพรมแดนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพและหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสวีเดนที่เน้นบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพและราคาเหมาะสมได้ ขณะเดียวกัน สวีเดนยังมีศักยภาพในการเป็นตลาดนำเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเพื่อไปผ่านกระบวนการเพื่อส่งออกต่อ เมื่อรู้จักตัวช่วยการลงทุนดี ๆ ในสวีเดนอย่าง Open Trade Gate แล้ว อย่าลืมลองใช้บริการ นี่อาจเป็นก้าวสำคัญในการบุกตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและกลุ่มประเทศอียูต่อไป 

พบกับอัพเดทความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiBiz.net  หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ bic.mfa@gmail.com

***************************************

Source: https://www.gotoknow.org/posts/286379


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

นำเข้า ส่งออกกล้วย โลจิสติกส์ รุ่น8

วิดีโอ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้าพบกับอัพเดทความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiBiz.net  หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ bic.mfa@gmail.com

สิ่งที่ควรศึกษาจาก

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำแบบทดสอบการเป็นผู้ส่งออกและการวางแผนส่งออกขั้นที่ 1 : การวิเคราะห์ตนเอง ทีมงาน และกิจการ (Internal Review)

ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในประเด็นของความพร้อมด้านการส่งออก  เพื่อที่จะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถส่งออกได้อย่างมีเสถียรภาพต่อไป

ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นการวิเคราะห์กิจการตามการตอบคำถามต่อไปนี้

o    คุณเอง ทีมงาน และกิจการของคุณมีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก

o   จุดแข็งของคุณ ทีมงาน และกิจการที่คิดว่าจะทำให้สามารถทำธุรกิจส่งออกได้คืออะไร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

ทำไมคุณ ทีมงาน และกิจการจึงอยากทำธุรกิจส่งออก

กิจการของคุณจะส่งออกสินค้าอะไร หากคุณตอบคำถามข้อนี้ได้ คุณเข้าสู่ขั้นที่ 2ได้

ขั้นที่ 2 : การเลือกตลาดและการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย (Market Selection)

เมื่อคุณมีสินค้าเป้าหมายที่คุณจะส่งออกแล้ว คุณควรตอบคำถามต่อไปนี้

o    ประเทศใดใช้สินค้าของคุณหรือมีความน่าจะเป็นที่จะใช้สินค้าของคุณบ้าง เพราะเหตุใด (คำตอบจะได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ ของประเทศต่างๆ)

o    มีข้อจำกัด กีดกัน สิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าของคุณในประเทศที่ศึกษาหรือไม่ 

สิ่งที่ควรศึกษาจาก

Ø กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า  มาตรฐานสินค้า  กฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์และ

Source: http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/64002-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E2%80%9COpen-Trade-Gate%E2%80%9D-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80.html