รับแปลภาษาญี่ปุ่น

Apr 02

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง รับแปลภาษาญี่ปุ่น.

วิดีโอ รับแปลภาษาญี่ปุ่นดร.วรวัฒน์ มีวาสนา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี55 นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ปี 55 เผย“แสงซินโครตรอน”เป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นแนวหน้า ชี้หากไทยมีการพัฒนาจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้านต่างๆรวมถึงการยกระดับภาคเกษตร ไอที และ ช่วยสร้างองค์ความรู้สู้นานาชาติได้ในอนาคต...อ่านต่อ

คุณภาพ คือสิ่งแรกที่คุณมองหาในงานแปล ไม่ใช่ราคา ไม่ว่าท่านจะจ่ายถูกแค่ไหน แต่ถ้างานออกมาผิดๆ ถูกๆ อ่านไม่รู้เรื่อง จะมีประโยชน์อะไร ไม่ใช่แต่การแปลภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เป็นหัวใจของการรับแปลเอกสารทุกๆ ภาษา เราเข้าใจในจุดนี้ดี และถือเป็นปรัชญาของ แอมโก้ คือ หาก คุณภาพ คือสิ่งที่คุณมองหา แอมโก้ ช่วยคุณได้

 สนใจใช้บริการแปลภาษาอื่นๆ คลิ๊กลิงก์ด้านล่างอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รับแปลภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนทุนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงกมล  เบ้าวัน บัณฑิต พสวท. (พสวท.รุ่น 15) อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. วิทยา เงินแท้ (พสวท.รุ่นที่ 13) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์  โดยเป็นศาสตราจารย์คนที่สามของโครงการ พสวท.  อ่านต่อ   

ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี55 นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ปี 55 เผย“แสงซินโครตรอน”เป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นแนวหน้า ชี้หากไทยมีการพัฒนาจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้านต่างๆรวมถึงการยกระดับภาคเกษตร ไอที และ ช่วยสร้างองค์ความรู้สู้นานาชาติได้ในอนาคต...อ่านต่อ

Source: http://dpst.ipst.ac.th/index.php/features/form


รับแปลภาษาญี่ปุ่น