แปลภาษาญี่ปุ่น

Apr 09

แปลภาษาญี่ปุ่น

- 1 หน้า หมายถึง ขนาดหน้ากระดาษ A4 และมีคำไม่เกิน 500 คำ

www.japanthai.com


แปลภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเอเชียตะวันออก มีผู้ใช้กว่า 125 ล้านคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของญี่ปุ่นด้วย เป็นสมาชิกในตระกูลภาษา Japonic ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นในกลุ่ม โดยเฉพาะภาษาเกาหลี และยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเกี่ยวข้องกับภาษาในตระกูล Altaic ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นที่แน่ชัด และไม่รู้ว่าเริ่มปรากฎในญี่ปุ่นเมื่อใด เอกสารของจีนในช่วงศตวรรษที่ 3 มีการบันทึกคำในภาษาญี่ปุ่นไว้เล็กน้อย แต่หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฎจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 8 ในช่วงสมัยเฮอัน ภาษาจีนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคำศัพท์และระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่นสมัยโบราณ จะเห็นได้ว่าช่วงกลางของญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ทำให้มีความใกล้เคียงกับภาษาในสมัยใหม่ รวมถึงการเริ่มใช้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรป ในสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ภาษาพื้นฐานได้เปลี่ยนจากภาษาของภูมิภาคคันไซมาสู่ภูมิภาคเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ตามด้วยการสิ้นสุดการปิดประเทศของญี่ปุ่นในปี 1853 ทำให้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรปเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีรากศัพท์จากภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาคำติดต่อ ใช้โมระนับคำ มีระบบเสียงที่เรียบง่าย เป็นระบบสระเต็มตัว มีสระพื้นฐาน พยัญชนะ และสำเนียงมีผลต่อความหมายของคำ ลำดับคำโดยปรกติจะเป็น ประธาน-กรรม-กริยา โดยมีคำช่วยคอยบอกหน้าที่ของคำ รูปแบบประโยคคือ หัวเรื่อง-ส่วนขยาย ประโยค-คำช่วยท้ายประโยค จะใช้เพื่อขยายอารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อเน้น หรือเพื่อถาม คำนามไม่มีจำนวนหรือเพศตามหลักไวยกรณ์ และไม่มีคำนำหน้า คำกริยาต้องผันตามกาลและรูปแบบภาคแสดง ไม่ต้องผันตามบุคคล แต่ต้องผันคำคุณศัพท์ด้วย ภาษาญี่ปุ่นมีระบบยกย่องจากรูปกริยาและคำศัพท์ ที่แสดงความเกี่ยวข้องของผู้พูดกับผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ ภาษาญี่ปุ่นไม่มีความเกี่ยวข้องด้านพันธุกรรมกับภาษาจีน แต่มีการใช้ตัวอักษรจีนอย่างกว้างขวาง หรือเรียกว่า "คันจิ" ในระบบภาษาญี่ปุ่น และคำศัพท์จำนวนมากได้ยืมมาจากภาษาจีน นอกจากคันจิ ระบบเขียนของภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรสองแบบเป็นหลัก ได้แก่ ฮิรากานะ และคาตาคานะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้อย่างจำกัดเท่านั้น เช่น ตัวย่อ ส่วนระบบจำนวนจะใช้เลขอารบิกควบคู่กับเลขภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร

อ่านเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่น

ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ราคาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้ดูเนื้อหาของเอกสารแล้ว โดยพิจารณาจากความยากง่ายของเอกสาร ดังนี้

- เอกสารทั่วไปไม่มีคำศัพท์ทางวิชาการ

- เอกสารทั่วไปมีคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ - เอกสารเฉพาะทางวิชาการ

- 1 หน้า หมายถึง ขนาดหน้ากระดาษ A4 และมีคำไม่เกิน 500 คำ

Source: https://japanthai.wordpress.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่น

แปลภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่น- เอกสารทั่วไปมีคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ - เอกสารเฉพาะทางวิชาการ

Hakone Freepass – ฮาโกเน่ ฟรีพาส

แปลภาษาญี่ปุ่น บริษัท World Congress เป็นบริษัทที่ให้บริการ รับ แปลภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นเ โดยทีมงาน และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาในหลากหลายสาขาวิชา ราคาแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาในการแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามญี่ปุ่น สำหรับการประชุมที่มีความสำคัญ การเจรจาทางการค้าที่ผิดพลาดไม่ได้ หรือการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคที่มีความสำคัญ ขอให้ไว้ใจมอบให้เราทำหน้าที่ล่ามให้ ล่ามที่มีประสบการณ์ในการแปลอันยาวนานมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษของเราจะช่วยให้สำเร็จในการเจรจาธุรกิจ เราจะจัดล่ามเหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของลูกค้า ราคาบริการล่ามญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการล่ามญี่ปุ่นHakone Freepass – ตั๋วฟรีพาสเที่ยวรอบฮาโกเน่ไม่จำกัด

ตั๋วฟรีพาสสำหรับใช้ท่องเที่ยวชมรอบฮาโกเน่ สามารถเที่ยวชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มมากสำหรับการท่องเที่ยวเต็มวันเพื่อชื่นชมสถานที่สวยงานและน่าสนใจหลายๆที่ รวมถึงการแวะชิมอาหารรสเลิศในร้านชื่อดังต่างๆ

ตั๋วฟรีพาสที่ดำเนินการโดย OdaKyu Railway ซึ่งรวมถึงตั๋วเดินทางไปกลับจากสถานีชินจูกุไปยังสถานีโอคะวาระ (สายโอดะคิว) รวมถึงส่วนลดพิเศษสำหรับจุดท่องเที่ยวๆหลายๆจุด และรถโดยสารสาธารณะทั้ง 7 ประเภทในบริเวณฮาโกเน่ เป็นต้น

แผนที่ด้านล่างแสดงรถไฟ, เคเบิ้ลคาร์, โรปเวย์, เรือ และสายรถโดยสารหลักที่ใช้ได้ในเขต Free Area ของ Hakone Freepass

Hakone Freepass – ฮาโกเน่ ฟรีพาส

www.japanthai.com

Source: http://www.khanobthai.com/index.htm