แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

Apr 02

แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

[สอนภาษาญี่ปุ่น] วิธีการเขียนอักษรอย่างละเอียด #2 แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ.

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะたかい แพง/ สูง やすい  ถูก     おいしい อร่อย         うれしい  ดีใจ (takai)                 (yasui)             (Oishii)                 (ureishii)    おおきい  ใหญ่          ちいさい     เล็ก (ookii)                   (chiisai) ๒.  な-けいようし   (na - keiyoushi)      きれい สวย ハンサム หล่อ   たいへん  ลำบาก / มาก     しずか เงียบ (kirei)        (hansamu)          (taihenn)                        (shizuka) たいせつ      สำคัญ        えらい   มีระดับ(ใช้กับคน)      べんり  สะดวกสบาย (taisetsu)                    (erai)                                 (bennri)                                                วิธีใช้ /การใช้สำนวนเหล่านี้ ถ้าจะใช้รูปประโยคเต็มยศ  เกรงว่า  ผู้ไม่ได้เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนจะจำไม่ได้ เรามาใช้กันแบบง่ายๆ กันดีกว่า..... เติม ですข้างท้าย......เพื่อให้สุภาพขึ้น           (desu)  かわいいです น่ารักค่ะ/ครับ いいですดีค่ะ/ครับ わるいです เลว/แย่ค่ะ/ครับ (kawaiidesu)                    (iidesu)              (waruidesu) きれいですสวยค่ะ/ครับハンサムですหล่อค่ะ/ครับ  たいせつですสำคัญค่ะ/                                                                                                      ครับ (kireidesu)             (hannsamudseu)            (taisetsudesu)                            หรือใส่ความรู้สึกไปด้วยแบบกันเอง คิดว่าเขาต้องเห็นด้วยกับเราแน่ โดยการเติม  ね  ไว้ท้ายสุด                   (ne) かわいいです

อักษร ฮิรางานะ และ อักษร คาตาคานะ มีประโยชน์สำหรับเราทั้งคู่ นั่นคือ คำที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแท้ จะใช้ฮิรางานะ เช่น ชื่อคนญี่ปุ่น อายูมิ = AYUMI = あゆみ ส่วนคำที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแท้ แต่นำมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ชื่อคน ทอม = TOM คนญี่ปุ่นออกเสียงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเป็น TOMU ก่อน แล้ว เขียนด้วยคาตาคานะ ว่า トム และ แม้แต่ชื่อของพวกเราเอง ถือว่าเ�

แบบเรียนนี้สำหรับนักเรียนในระดับขั้นกลางจนถึงขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถ สนทนากับพนักงานชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

 ระยะ ๓-๔ ปีมานี้  วัยรุ่นไทย หันมานิยมละครเกาหลีกันมาขึ้น  ส่งผลให้หลายๆ สาว (เน้นไปทางสาวมากกว่าหนุ่ม)  หันมาสนใจภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น... แต่เผอิญมีฐานการเรียนจากสถาบันต่างๆ น้อย จึงยังไม่อาจแซงโค้งภาษาญี่ปุ่นที่มี การปูรากฐานไว้ค่อนข้างแข็งแรง     วันนี้ขอนำเสนอกลุ่มคำภาษาญี่ปุ่นง่ายๆที่มัก ใช้เป็นประจำจนติดปากกันอยู่บ่อยๆ  นั่นคือ   คำคุณศัพท์ (けいようし) คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ                                                   

   ๑.  い…けいようしเป็นคำคุณศัพท์ที่มักลงท้ายด้วย  い เช่นかわいい /  わるい         (i-keiyoushi)                                              (i)      (kawaii)     (warui)         เรียกว่า Adj. い    ๒.  ナ… けいようしคำคุณศัพท์ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย い ยกเว้นบางคำเช่น  きれい         (na- keiyoushi)                                         (i )                        (kirei)         แม้จะลงท้ายด้วย い  ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้   เรียกว่า Adj. ナ                                                     ๑.い- けいようし   ( i- keiyoushi)     

かわいい  น่ารัก   いいดี わるい  เลว/แย่  さびしい   เหงา    かなしいเสียใจ (kawaii)            (ii )     (warui)           (sabishii)          (kanashii)

たかい แพง/ สูง やすい  ถูก     おいしい อร่อย         うれしい  ดีใจ (takai)                 (yasui)             (Oishii)                 (ureishii)    おおきい  ใหญ่          ちいさい     เล็ก (ookii)                   (chiisai) ๒.  な-けいようし   (na - keiyoushi)      きれい สวย ハンサム หล่อ   たいへん  ลำบาก / มาก     しずか เงียบ (kirei)        (hansamu)          (taihenn)                        (shizuka) たいせつ      สำคัญ        えらい   มีระดับ(ใช้กับคน)      べんり  สะดวกสบาย (taisetsu)                    (erai)                                 (bennri)                                                วิธีใช้ /การใช้สำนวนเหล่านี้ ถ้าจะใช้รูปประโยคเต็มยศ  เกรงว่า  ผู้ไม่ได้เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนจะจำไม่ได้ เรามาใช้กันแบบง่ายๆ กันดีกว่า..... เติม ですข้างท้าย......เพื่อให้สุภาพขึ้น           (desu)  かわいいです น่ารักค่ะ/ครับ いいですดีค่ะ/ครับ わるいです เลว/แย่ค่ะ/ครับ (kawaiidesu)                    (iidesu)              (waruidesu) きれいですสวยค่ะ/ครับハンサムですหล่อค่ะ/ครับ  たいせつですสำคัญค่ะ/                                                                                                      ครับ (kireidesu)             (hannsamudseu)            (taisetsudesu)                            หรือใส่ความรู้สึกไปด้วยแบบกันเอง คิดว่าเขาต้องเห็นด้วยกับเราแน่ โดยการเติม  ね  ไว้ท้ายสุด                   (ne) かわいいです

Source: https://www.gotoknow.org/posts/299303


แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ