แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

Apr 06

แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

ไฟล์สำหรับสร้างฐานข้อมูลเสียงแบบขนาน

- 1 หน้า หมายถึง ขนาดหน้ากระดาษ A4 และมีคำไม่เกิน 500 คำ


แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

เข้ามาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ  :)วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

หัดพูดภาษาญี่ปุ่น 1

อ่านเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

OJAD ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ

OJAD ในช่วงเริ่มต้นได้รับการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น หลังจากนั้นจึงได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงเปิดตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และต่อจากนี้ไปกำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา

ในการพัฒนา OJAD เวอร์ชั่นภาษา X มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคลังข้อมูลคู่ขนานระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษา X สำหรับทุกประโยคในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น นอกนั้นจะต้องแปลโดยใช้โปรแกรมชื่อ Poedit โดยท่านผู้แปลสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทั้งบนระบบ Windows และ Mac ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

วิธีการแปลให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การร่วมมือกันระหว่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ภาษา X เป็นภาษาแม่ กับผู้มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่หากผู้สอนภาษาญี่ปุ่นมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซี เข้าใจคำสั่ง printf และสัญลักษณ์「%s」「%d」「%c」ก็สามารถแปลเพียงคนเดียวได้

ถ้าหากมีส่วนที่ไม่เข้าใจ ให้ทดลองศึกษาเปรียบเทียบการแปลจากต้นฉบับระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับได้ที่ ตรงนี้

เมื่อได้ฐานข้อมูลเสียงแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างแล้วจึงสร้างเวอร์ชั่นสุดท้าย

ดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับการแปล

วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับการแปล (youtube)

ไฟล์สำหรับสร้างฐานข้อมูลเสียงแบบขนาน

คลังข้อมูลคู่ขนานที่สร้างเส

Source: http://www.khanobthai.com/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ

หัดพูดภาษาญี่ปุ่น 1

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษวิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับการแปล (youtube)

- เอกสารทั่วไปมีคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ - เอกสารเฉพาะทางวิชาการ

หรือโทรศัพท์ติดต่อมาที่ ห้องสมุดรังไหม 053-475529 ในเวลา 9.00-17.00 ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ราคาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้ดูเนื้อหาของเอกสารแล้ว โดยพิจารณาจากความยากง่ายของเอกสาร ดังนี้

- เอกสารทั่วไปไม่มีคำศัพท์ทางวิชาการ

- เอกสารทั่วไปมีคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ - เอกสารเฉพาะทางวิชาการ

- 1 หน้า หมายถึง ขนาดหน้ากระดาษ A4 และมีคำไม่เกิน 500 คำ

Source: http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/tha/pages/i18n