ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

Apr 08

ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

เป็นระบบเศรษฐกิจที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าของ และลงทุนในก

Share information


ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

ถ้าไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ใช้คำว่า neverวิดีโอ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

ขาดทุนคือกำไร พระราชดำรัสในหลวง

อ่านเกี่ยวกับ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ และความหมาย

วิชาเศรษฐศาสตร์

1.                  Barter Economy           (เศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน)

คือเอาสิ่งของแลกเปลี่ยนกับสิ่งของโดยตรงอีกต่อไป  ซึ่งลำบากในการนำพา  หาคนต้องการตรงกันไม่ได้ หรือแลกกันไม่ได้พอดีเต็มหน่วย การร่วมกันทำงานก็ไม่ต้องใช้วิธีเอาผลผลิตมาแบ่งส่วนกันอีกต่อไป แต่คนที่รวยหน่อยก็รับผลผลิตเอาไว้สำหรับนำไปจำหน่ายต่อ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมงานอื่นๆ เป็นเงินตรา หรือถ้าไม่รวยมากนักก็ต้องใช้วิธีจำหน่ายก่อน เมื่อได้เงินแล้วจึงเอามาแบ่งให้แก่ผู้ร่วมงานในสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบ เช่นในปัจจุบัน บุคคลแต่ละคนจะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง ในตลาดซึ่งดูยืดยาวไม่รู้จบ ความต้องการของผู้หนึ่งโดยมีสิ่งตอบแทนจะไปทำให้อีกผู้หนึ่งยินดีผลิตสิ่งที่บุคคลแรกต้องการนั้นเสมือนหนึ่งว่าเขาได้ผลิตสิ่งนั้นขึ้นด้วยมือของเขาเองทีเดียว (ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องติดต่อกันโดยตรง แต่อาจแลกเปลี่ยนผ่านผู้อื่นอีกหลายต่อหลายทอด) ทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเช่นนี้

2.                  Basic Economy  (ปัญหาเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน)

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติในการประมาณค่าสมการถดถอย แบบสมการเชิงเดี่ยว สมการเชิงซ้อน และระบบสมการ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางสถิติกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติพื้นฐาน ปัญหาและเทคนิคการเลือกตัวแบบ โครอิทีเกรชั่น (Co integration) ยูนิตรูท (unit roots) และศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐมิติกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

3.                  Capital  (ทุน)

คือ เศรษฐทรัพย์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน หรือเศรษฐทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตเศรษฐทรัพย์อื่นๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ต้องมีเรื่อง “การแลกเปลี่ยน” อยู่ด้วยในคำจำกัดความของคำว่า “ทุน” ก็เพราะเรามุ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ถ้าผลิตเองใช้เองไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น สิ่งที่นำมาช่วยในการผลิตถึงแม้จะถือได้ว่าเป็น “ทุน” สำหรับส่วนตัวผู้นั้น ก็ไม่ถือว่าเป็น “ทุน” สำหรับสังคมเครื่องมือต่างๆ ทางช่าง เครื่องจักร โรงงาน ร้านค้า และสินค้าในร้าน นับว่าเป็นทุนที่แท้จริงแต่ที่ตั้งโรงงานหรือร้านค้าเป็นปัจจัยที่ 1 (คือ ที่ดิน)ธนบัตรหรือเงินตราก็เป็นทุน แต่เป็นทุนซึ่งส่วนมากจะมีมูลค่าแท้จริงน้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดให้แก่เงินตรานั้นๆ    ถ้าเป็นระบบการคลังที่ใช้ทองคำหนุนหลัง ธนบัตรก็คือตัวแทนของทองคำซึ่งมีอยู่ในท้องพระคลังเช็คหรือใบสัญญารับรองการกู้หนี้ ก็เช่นเดียวกัน คือ เป็นทุนในแง่ที่ว่าเป็นประโยชน์ในการผลิต (ซึ่งหมายความรวมถึงการแลกเปลี่ยน) แต่มูลค่าแท้จริงของมันอาจจะเพียง 5 หรือ 10 สตางค์ ไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนบาทตามจำนวนเงินที่เขียนในเช็คหรือใบสัญญานั้นๆเพราะฉะนั้น ธนบัตร เช็ค หรือใบสัญญากู้เหล่านี้ นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านจึงไม่ยอมถือว่าเป็นทุนตามความหมายที่แท้จริง คงถือเป็นเพียงตัวแทนของทุนเท่านั้นการศึกษาเล่าเรียน หรือการฝึกหาความชำนาญนั้น ตามความหมายทั่วไป ถือว่าเป็น “การลงทุน” อย่างหนึ่ง  แต่ความจริงมิใช่  หากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทางสมอง หรือทางกาย ตามแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม ในด้านการบัญชี หรือธุรกิจ การถือว่าที่ดิน และการให้การฝึกหัดศึกษาอบรมเป็นทุน หรือการลงทุนนั้น ย่อมเป็นการถูกต้อง  แต่ในการศึกษาทางเศรษฐ-ศาสตร์ บางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องแยกความแตกต่างเหล่านี้

4. Capital Goods    (สินค้าประเภททุน)

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สินค้าประเภททุน" เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น

5. Capitalism          (ลัทธิทุนนิยม)

เป็นระบบเศรษฐกิจที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าของ และลงทุนในก

Source: http://www.posthuma-partners.nl/languages/thai/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

ขาดทุนคือกำไร พระราชดำรัสในหลวง

วิดีโอ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ5. Capitalism          (ลัทธิทุนนิยม)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

..ถี่เพียง 20% ก็คือ seldom , rarely, not usually, usually not, generally not, hardly neverเนื้อหาหลักในเว็บไซต์ของ Posthuma Partners เป็นภาษาอังกฤษ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในประเทศไทย ผู้จัดทำเว็บไซต์จึงได้เรียบเรียงและแปลเนื้อหาอย่างย่อเป็นภาษาไทยไว้ในส่วนนี้:

ประวัติโดยย่อ

เนื่องจากการแข่งขันและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในปัจจุบันสำหรับผู้ให้บริการด้านการเงินทุกๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน บริษัทนายหน้า และบริษัทที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น Posthuma Partners ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานสากลและผู้ให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าการบริหารความเสี่ยง —นั่นคือเรื่องทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยงที่ดีไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนในสถานะทางการเงินของบริษัทหรือกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำหรับ:

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินที่ชาญฉลาด

เราคือผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ชาญฉลาด โดยมีพื้นฐานจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนประกันของท่านอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจากในทุก ๆ แง่มุมของความเสี่ยงตามที่ท่านต้องการ

การยืนยันความถูกต้องด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

Posthuma Partners แตกต่างจากมาตรฐานโดยทั่วไป เนื่องจากซอฟต์แวร์ของบริษัทได้รับการยืนยันความถูกต้องจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ ลูกค้าทั่วโลกต่างพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 15 ปี และได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบต่าง ๆ ทุกวัน

การบริหารบริษัทประกันภัยวินาศภัย ให้ได้กำไร ภายใต้จำนวนบุคลากรคณิตศาสตร์ประกันภัยที่น้อย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

Share information

Source: https://www.eduzones.com/knowledge-2-14-2857.html