ระบบ otc คือ อะไร

Mar 29

ระบบ otc คือ อะไร

- จะมีการบังคับให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินทุนให้พอเพียง หากมีวิกฤตเกิดขึ้น - ให้อำนาจกับ ธนาคารกลาง หรือ FED เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวม และ - จะมีการจัดตั้ง Council of Regulators หรือคณะกรรมการของผู้กำกับ

Speculative Grade


ระบบ otc คือ อะไร

ข้อมูลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาด Forex เลยหรือนักเทรดมือใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาด Forex ในแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจวิดีโอ ระบบ otc คือ อะไร

iq option OTC คือโอกาส เข้าทำกำไร

อ่านเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

June 19, 2009 Posted by KOBSAK (ADMIN) Proposed Financial Sector Reform in the US

วันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องแผนการปฏิรูประบบการเงินสหรัฐที่ประธานาธิบดี Obama ได้ออกมาแถลงเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองว่าบ้านของโลกการเงินใบใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ซึ่งถ้ายังจำกันได้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตอนที่ได้เล่าถึงการประชุมของ G8 นั้น ได้มีการกล่าวถึง Lecce Framework ที่ได้ให้ประเทศต่างๆ กลับไปวางแผนในการปฏิรูประบบการเงินของตนเอง การประกาศของ Obama ก็นับว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญของความพยายามดังกล่าว

ที่สำคัญไปกว่านั้น ในแผนการปฏิรูประบบการเงินของสหรัฐ ก็มีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเป็นประเด็นที่ประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้ ขณะที่เรามีการพูดถึงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 และการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนที่กำลังหารือกันอยู่ในขณะนี้

ประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาระบบการเงินที่ Obama เสนอมีอะไรบ้าง• ในแผนดังกล่าว มีประเด็นสำคัญอยู่ 5 เรื่อง ซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ระบบการเงินของสหรัฐมีวิกฤตเกิดขึ้นและลุกลามมาจนถึงขั้นนี้

ซึ่งทางทีมงานของ Obama สรุปไว้ชัดเจนว่ารากเหง้าของวิกฤตครั้งหนี้คือ ความล้มเหลวครั้งสำคัญของระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินของสหรัฐ ที่ระบบปัจจุบัน มีช่องว่างหลายแห่งที่กำกับดูแลไปไม่ถึง กฏเกณฑ์ที่ใช้เก่าล้าสมัย อ่อนไป และการกำกับดูแลตามไปไม่ทันกับวิวัฒนาการของนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการเงิน

ตรงนี้ขอสรุปคร่าวๆ ก่อนที่จะอธิบายลงรายละเอียดและเหตุผลต่อไป โดย 5 เรื่องประกอบด้วย

รายละเอียดของแผนที่จะทำมีอะไรบ้าง ความจริงในแผนที่ Obama เสนอนั้น ยาวถึง 89 หน้า ที่จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างระบบการเงินที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา แต่ว่าปล่อยจนเกินไป จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของระบบโดยรวม

วันนี้ก็ขอนำมาสรุปให้ฟังเฉพาะมาตรการเด็ดๆ ในแต่ละด้านเท่านั้น ขอไปที่ละด้าน

ด้านแรก ปัญหาปัจจุบันคือการกำกับปัจจุบัน เน้นเรื่อง ดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแข็งแกร่งและเงินทุนที่พอเพียงต่อความเสี่ยงของตนเองเป็นสำคัญ แต่ว่าไม่พอกรณีเกิดวิกฤต ในประเด็นนี้

- จะมีการบังคับให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินทุนให้พอเพียง หากมีวิกฤตเกิดขึ้น - ให้อำนาจกับ ธนาคารกลาง หรือ FED เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวม และ - จะมีการจัดตั้ง Council of Regulators หรือคณะกรรมการของผู้กำกับ

Source: http://www.ktzmico.com/th/fixincomemarket/bond.aspx


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

ระบบ otc คือ อะไร

iq option OTC คือโอกาส เข้าทำกำไร

วิดีโอ ระบบ otc คือ อะไรด้านแรก ปัญหาปัจจุบันคือการกำกับปัจจุบัน เน้นเรื่อง ดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแข็งแกร่งและเงินทุนที่พอเพียงต่อความเสี่ยงของตนเองเป็นสำคัญ แต่ว่าไม่พอกรณีเกิดวิกฤต ในประเด็นนี้

รายละเอียดของการแปลความหมายสัญลักษณ์ Credit rating ต่างๆ มีดังนี้

สิ่งที่คุณต้องมีในการเทรดคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความร็วสูง และที่ขาดไม่ได้คือข้อมูล ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆการลงทุนในตราสารหนี้

ส่วนในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าตราสารหนี้ แต่มีนิยามของคำว่า หุ้นกู้ ไว้ดังนี้

“หุ้นกู้ หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้อื่น เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน”

ความหมายของหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือดูกันอย่างไร

อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ หรือ Credit rating เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยเป็นความเห็นที่ได้รับการวิเคราะห์จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลนี้ช่วยบอกเราถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ 

โดยปกติอันดับความน่าเชื่อถือที่เราเห็นกันนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คืออันดับที่จัดให้กับบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ หรือ Company rating และอันดับที่จัดให้กับตราสารหนี้รุ่นนั้นๆ หรือ Issue rating ซึ่งบางครั้งหุ้นกู้ต่างรุ่นกันออกโดยบริษัทเดียวกันก็อาจมีอันดับต่างกันได้ เช่น กรณีหุ้นกู้มีประกัน กับไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ กับ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เป็นต้น

สถาบันจัดอันดับระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ Moody’s Investor Service (Moody’s), Standard &Poor’s Corp. (S&P) และ FITCH เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ TRIS และ FITCH (Thailand) สัญลักษณ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของแต่ละสถาบันมีความใกล้เคียงกัน โดยปกติสัญลักษณ์การจัดอันดับยังแบ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะยาว ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว โดยยกตัวอย่างสัญลักษณ์ของ TRIS ซึ่งมีทั้งหมด 8 อันดับ เริ่มตั้งแต่อันดับสูงสุด AAA ไปจนถึง D ซึ่งอันดับต่ำสุด อันดับ AAA ถึง BBB ถือว่าอยู่ในกลุ่ม “Investment Grade” คือระดับที่ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุน ส่วนกลุ่ม “Speculative Grade” หรือ “Junk bonds” คือตั้งแต่ BB ลงไปถึง D เป็นหุ้นที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการผิดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยสูงแต่หุ้นกู้กลุ่มนี้ก็ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นด้วย

รายละเอียดของการแปลความหมายสัญลักษณ์ Credit rating ต่างๆ มีดังนี้

Speculative Grade

Source: http://www.kobsak.com/?p=445