เส้นแนวโน้ม excel

Apr 20

เส้นแนวโน้ม excel

concept ของ Linear Regression เป็นการนำ Data ที่สำรวจมาได้ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการเส้นตรงที่อธิบาย Data เหล่านั้น (เรียกสมการที่ได้ว่า Model) ดังนั้นเราจึงต้องมีข้อมูลมาก่อน โดยเราจะไปนำข้อมูลแจกฟรีที่ data.go.th เป็นข้อมูลที่รัฐบาลเปิดให้นำไปใช้กัน โดยเ�

4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�


เส้นแนวโน้ม excel

บทความนี้จึงขอนำเสนอ “การคำนวณผลการทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test) ด้วย Excel VBA”วิดีโอ เส้นแนวโน้ม excel

การแสดงแนวโน้มในกราฟ ของ Excel

อ่านเกี่ยวกับ เส้นแนวโน้ม excel

Machine Learning

จากการที่ AlphaGo ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเล่นโกะโดยเฉพาะสามารถชนะแชมป์โลกโกะไปได้ ทำให้ศาสตร์ Machine Learning เป็นที่จับตามองและสนใจจากผู้คนมากมาย แต่โดยส่วนตัวผู้เขียนยังรู้สึกว่า แหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไทยนั้นยังมีน้อยอยู่มาก จึงเป็นที่มาของการเขียนบทความ Series นี้

โดยบทความชุดนี้จะไม่กล่าวถึงว่า Machine Learning คืออะไร เอาไปใช้งานอย่างไร เพราะคำถามที่กล่าวมามีผู้อธิบายอยู่เต็มไปหมดแล้ว เท่าๆที่ผู้เขียนพบ บทความส่วนใหญ่จะเป็นการนำไปใช้ แต่ยังขาดเทคนิกการสร้าง Machine Learning ขึ้นมาจริงๆ (ขาด Know-How นั่นเอง) ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้ศึกษามาให้กับผู้อ่านทุกๆท่าน

โดยการทำตัวอย่างจะพยายามใช้ Excel เพราะง่ายต่อการแสดงดี อาจจะมีภาษาอื่นๆมาแทรกบ้างในบางครั้งเช่น python, R

จุดเริ่มต้นของเรา Linear Regression

Linear Regression คืออะไร อธิบายแบบบ้านๆหน่อยก็

ใจจริงตัวผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่า ไอ้เจ้า Linear Regression เนี่ย มันอยู่ใน Machine Learning ด้วยหรือเปล่า เพราะตัวผู้เขียนเรียนมันมาตอนวิชาสถิติ… แต่เห็นว่ามันเป็นพื้นฐานที่พบกันบ่อยๆ เอาน่า ถึงจะยังไม่ Machine Learning แต่ก็สำคัญเอามาอธิบายไปก่อนละกัน

concept ของ Linear Regression เป็นการนำ Data ที่สำรวจมาได้ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการเส้นตรงที่อธิบาย Data เหล่านั้น (เรียกสมการที่ได้ว่า Model) ดังนั้นเราจึงต้องมีข้อมูลมาก่อน โดยเราจะไปนำข้อมูลแจกฟรีที่ data.go.th เป็นข้อมูลที่รัฐบาลเปิดให้นำไปใช้กัน โดยเ�

Source: http://www.phuketvc.ac.th/download/elearning/schedule/unit/unit-1/1-1.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เส้นแนวโน้ม excel

เส้นแนวโน้ม excel

การแสดงแนวโน้มในกราฟ ของ Excel

วิดีโอ เส้นแนวโน้ม excelใจจริงตัวผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่า ไอ้เจ้า Linear Regression เนี่ย มันอยู่ใน Machine Learning ด้วยหรือเปล่า เพราะตัวผู้เขียนเรียนมันมาตอนวิชาสถิติ… แต่เห็นว่ามันเป็นพื้นฐานที่พบกันบ่อยๆ เอาน่า ถึงจะยังไม่ Machine Learning แต่ก็สำคัญเอามาอธิบายไปก่อนละกัน

3. การเรียงลำดับและการกรอง สามารถจัดเรียงช้อมูลในแผ่นงานได้อย่างรวดเร๋วเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยใช้การกรองและการเรียลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่าง เช่น ขณะนี้สามารุเดรียงลำดับข้อมูลสีและตามรดับมากกว่า 3 (และมาถึง 64) ระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารุกรองข้อมูลตามสีหรือตามสีนที่ แสดงรายการมากว่า 1,000รายการ ในรายการ แบบหล่นลงฃองตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรอง ข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

จากบทความ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel คำนวณผลการทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)” ของผู้เขียนที่ผ่านมานั้น  ได้นำเสนอเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพล็อตเส้นโค้งการบดอัด  หาความหนาแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นที่เหมาะสม โดยการประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน (Newton’s divided-difference Interpolating Polynomials) ซึ่งการใช้สูตรและการสร้างสมการคำนวณ แต่ยังใช้งานไม่สะดวกหรือบางครั้งไม่สามารถดำเนินการบางอย่างได้ เช่น การคำนวณในกรณีที่จำนวนความชื้นที่ทดสอบเป็น 4 หรือ 5 ค่า  การตรวจสอบค่าความชื้นว่าเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากหรือไม่ เป็นต้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel 2007

        โปรแกรม Microsoft office Excel 2007 เป็นโปรแกรมที่ปัจุบันมีผู้นิยมใช้กันมากเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้หลากหลาย และเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Microsoft Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows Version ใด ๆ ก็ตาม ในที่นี้ก็จะเรียกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สั้น ๆ ว่า Excel โดยที่ Excel เป็น Application หนึ่งในหลาย ๆ Application ของ Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Version ใด ๆ ก็จะมีโปรแกรม Excel เป็น โปรแกรมหนึ่งในนั้นเสมอ

        Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความสามารถในการทำงานสูงกว่า โปรแกรม spreadsheet เดิม ๆ ที่เคยใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น Lotus หรือโปรแกรมอื่นใด นอกจากนี้ Excel ยังเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณ การสร้าง Chart หรือการ จัดการทางด้านฐานข้อมูล จนสามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า Excel เป็นโปรแกรม อเนกประสงค์ที่สามารถ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่ควระจะได้ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถ อื่น ๆ ที่ควรจะได้ ทราบอีกหลายอย่างซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาจาก Microsoft Office Excel 2003 ดังต่อไปนี้

        1.มีแถบเครื่องมือ (Ribbon) ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

       2.การคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสำหรับ Excel มีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้ มากกว่า 500 ฟังก์ชัน โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้ามา ดังนี้

        - แถบสูตรสามารถปรับขนาดได้ แถบสูตรจะปรับขนาดให้รองรับสูตรที่ยาวและซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งป้องกันไม่ให้สูตรครอบคลุมข้อมูลอื่นในแผ่นงาน และสามารถเขียนสูตรได้ยาวขึ้นโดยมีระดับที่ซ้อนกันมากกว่าที่สามารถทำไดใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้

        -ฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทำ ให้สามารถไวยากรณ์ชองสูตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบฟังก์ชันที่ต้องการใช้เพื่อช่วยทำให้อาร์กิวเมนต์ของสูตรสมบูรณ์ได้อย่างง่าย ๆ ทำให้ได้สูตรที่เหมาะสมตั้งแต่แรกและในทุกครั้ง

        -การ งอิงที่มีแบบแผน นอกจากการอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 แล้ว Office Excel 2007 ยังมีการอ้างอิงที่แบบแผนที่อ้างถึงช่วงและคารางที่มีชื่อสูตรเช่นกัน

       -การเฃ้าถึงช่วงที่มีชื่ออย่างง่าย โดยใชตัวจัดการชื่อฃอง Office Excel 2007 ทำให้สามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการช่วงที่มีชื่อหลาย ๆ ช่วงในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้บุคคลใดก็ตามที่ต้องการทำงานบนแผ่นงานสามารถแปลสูตรและช้อมูลชองแผ่นงานได้

3. การเรียงลำดับและการกรอง สามารถจัดเรียงช้อมูลในแผ่นงานได้อย่างรวดเร๋วเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยใช้การกรองและการเรียลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่าง เช่น ขณะนี้สามารุเดรียงลำดับข้อมูลสีและตามรดับมากกว่า 3 (และมาถึง 64) ระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารุกรองข้อมูลตามสีหรือตามสีนที่ แสดงรายการมากว่า 1,000รายการ ในรายการ แบบหล่นลงฃองตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรอง ข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�

Source: http://blog.scriptedtina.com/676/machine-learning-linear-regression/